Μερικές σπουδαίες αιτιολογίες για να αγκαλιαστεί περαιτέρω

Μερικές σπουδαίες αιτιολογίες για να αγκαλιαστεί περαιτέρω άτμισμα από τον κόσμο που δεν γνωρίζει τα σημαντικά του οφέλη προς την κοινωνία, παρακάτω θα σας παραθέσω κάποιες από αυτές.

Οι στρατηγικές μείωσης της βλάβης του καπνίσματος μέσω του eCig μπορεί να συμβάλουν στην επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν θέσει τα υπουργεία υγείας όλων των αναπτυγμένων κρατών απέναντι στις διεθνείς δεσμεύσεις του προς τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας για την αντιμετώπιση των μη μεταδοτικών ασθενειών που προκαλεί ο καπνός.

Είναι ανήθικο να αρνηθείς σε έναν καπνιστή την πρόσβαση σε αυτά τα προϊόντα που είναι πολύ ασφαλέστερα από ό, τι το κυρίαρχο προϊόν στην αγορά, δηλαδή από τα παραδοσιακά τσιγάρα. Πέραν των καπνικών ειδών και των παράνομων ναρκωτικών ουσιών, δεν υπάρχει καμία προηγούμενη απαγόρευση σε ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις που έχουν τα εχέγγυα να καταπολεμήσουν ευρέως τις επικίνδυνες ουσίες. Καμία κυβέρνηση δεν πρέπει σκόπιμα να αρνηθεί στους καπνιστές αυτή την επιλογή, διότι ήδη έχει υιοθετηθεί από εκατομμύρια smokers σε όλο τον κόσμο.

Η διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών τσιγάρων στο εμπόριο δεν πρέπει να είναι απλά μια συμπληρωματική εναλλακτική λύση απέναντι στη συμβατική επιλογή, αλλά το κυρίαρχο μέσο καταπολέμησης του καπνίσματος. Με την παροχή των ατμιστικών ειδών στους καπνιστές θα είναι ευκολότερο ετούτα τα άτομα να ανταποκριθούν στην ήδη καταπιεσμένη επιβάρυνση της υγείας τους, αφού θα έχουν ήδη πατάξει αυτή την βλαβερή συνήθεια. Με την προσθήκη επιπλέον υψηλών φόρων και άλλων επαχθή μέτρων κατά του eCigarette η συνολική πολιτική για τον έλεγχο του καπνού δεν θα γίνει ποτέ αποδεκτή από κανένα νοήμονα άνθρωπο.

Δεν υπάρχει κανένα αξιόπιστο στοιχείο που να υποδηλώνει ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα υπονομεύουν τις εκστρατείες κατά του καπνίσματος ή τον έλεγχο του καπνού, επίσης δεν υπάρχει κανένα βάσιμο δεδομένο το οποίο να αποδεικνύει πως προσελκύει τους νέους να το δοκιμάσουν, γιατί ίσως επρόκειτο για μία καινούργια μόδα, όσοι υποστηρίζουν κάτι τέτοιο μάλλον είναι προκατειλημμένη και δεν βλέπουν την αληθινή διάσταση των πραγμάτων.

Τα αποδεικτικά στοιχεία, απαιτείται να εξετάζονται με ψυχραιμία και η καταλληλότερη ομάδα για να το πράξει αυτό είναι οι ουδέτεροι τεχνοκράτες που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο της υγείας, οπότε ως παρατηρητές θα έχουν την δυνατότητα να μεριμνήσουν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος για ένα καλύτερο μέλλον στην ευαίσθητη κοινωνική ομάδα που είναι εξαρτημένοι από τον καπνό.

Το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη διακοπή του καπνίσματος, χωρίς κανένα κόστος για τα δημόσια οικονομικά των εκάστοτε κρατών. Ουσιαστικά οι πρώην smokers και νυν vapers θεωρητικά θα έχουν μειωμένα ατομικά έξοδα ή δαπάνες τα οποία πιθανόν να επιβαρύνουν την δημόσια υγεία.

Οπότε καλό είναι να επιτραπεί στους κατασκευαστές η διαφήμιση ετούτων τω ν ειδών ως εναλλακτική λύση ενάντια στο smoking. Ένα άλλο πολύ σημαντικό επίτευγμα του ατμίσματος είναι ότι θα μειώσει την έκθεση στον παθητικό καπνό. Ο ατμός που παράγεται από τις συσκευές δεν αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για τους παρευρισκομένους και θα πρέπει ο νόμος να επιτρέψει την διενέργεια αυτής της συνήθειας στους δημόσιους χώρους, πλην εκείνων των νευραλγικών σημείων όπως τα νοσοκομεία ή τα σχολεία.

Όλοι οι πολίτες είναι υποχρεωμένοι να βοηθήσουν εκείνα τα άτομα που βρίσκονται σε πλήρη αδιέξοδο λόγω του καπνίσματος, ίσως παλαιότερα να ήταν επιλογή τους να καπνίζουν, όμως τώρα που που επιθυμούν να ξεφύγουν, δυστυχώς οι δημόσιες αρχές τους κόβουν το δρόμο, είτε αυτό γίνεται ηθελημένα, είτε άθελα.