Χρειάζονται νέα πρότυπα πιστοποίησης των υγρών αναπλήρωσης.

Χρειάζονται νέα πρότυπα πιστοποίησης των υγρών αναπλήρωσης. Το ζήτημα αυτό είναι ζωτικής σημασίας δεδομένου ότι πολλά από τα σκευάσματα που κυκλοφορούν στο εμπόριο, τα συστατικά ή τα στοιχεία που αναγράφονται πάνω στις ετικέτες τους, δεν αντιστοιχούν πάντα στην πραγματικότητα.

Αμερικανοί ερευνητές από διάφορα ιδρύματα, όπως το Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ της Βαλτιμόρης, του Πανεπιστημίου Johns Hopkins της Βαλτιμόρης και το Πανεπιστήμιο του Maryland College Park, υποστήριξαν την ιδέα της δημιουργίας μιας επικυρωμένης μεθόδου διακρίβωσης ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου σχετικά με τα eLiquids. Τέτοιο είδους πρότυπο είναι υπό τη μορφή Certified reference materials, (CRM).

Το συγκεκριμένο πρότυπο είναι χτισμένο πάνω στις τεχνικές προδιαγραφές PAS 54115:2015 και XP D 90-300-2 που παράγεται από τον βρετανικό οργανισμό τυποποίησης (BSI), και τον Γαλλικό οργανισμό τυποποίησης (AFNOR), για να επιτευχθεί η διαδικασία του CRM είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα έτοιμο υγρό αναπλήρωσης του οποίου η σύνθεση του θα έχει μία καθορισμένη συνταγή, με προσδιορισμένα συστατικά και θα αναφέρει τον τρόπο δημιουργίας τους.

Επιπλέον το eLiquid θα ελέγχεται για τη σταθερότητά του, την παρουσία ακαθαρσιών (ίχνη μετάλλων, κυρίως) και τη συγκέντρωση σε νικοτίνη. Στη συνέχεια, το e-υγρό θα εξατμίζεται σε μία πρότυπη συσκευή ηλεκτρονικού τσιγάρου και θα αναλύεται διεξοδικά το αερόλυμα του ατμού.

Αναλυτικές τεχνικές περιλαμβάνουν την φασματομετρία μάζας, αέριας χρωματογραφίας (GC-MS) για οργανικές ενώσεις, επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος – οπτικής εκπομπής φασματομετρία (ICP – OES) για μέταλλα και σωματίδια για την φυσική μέτρηση του αερολύματος.

Οι τυπικές μετρήσεις που θα διεξαχθούν είναι οι εξής:

 • Έλεγχος ομοιογένειας.
 • Δοκιμασία σταθερότητας.
 • Ανίχνευση μετάλλων.
 • Χημικός χαρακτηρισμός του αερολύματος.
 • Οι φυσικές ιδιότητες του αερολύματος.
 • Παρουσία μετάλλων στο αερόλυμα.

Ο χημικός χαρακτηρισμός είναι ίσως ότι πιο σχετικό για τους χρήστες και στην πραγματικότητα αυτό είναι το ζητούμενο που θα ήθελαν να μάθουν οι ατμιστές. Η μέτρηση συνίσταται στην ποσοτικοποίηση 16 χημικών ουσιών από τα προϊόντα που ενδέχεται να είναι παρόντες στα e-υγρά μεταξύ των οποίων οι 7 είναι ταξινομημένες ως “επικίνδυνες χημικές ουσίες” και οι 5 φέρουν προειδοποιητικό χαρακτήρα. Η παρούσα λίστα φέρει την ονομασία Material Safety Data Sheets (MSDS), οι 8 ουσίες μπορεί να προκαλέσουν «οξείες τοξικές επιδράσεις όταν γίνει κατάποση» και οι άλλες 8 μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό της αναπνευστικής οδού όταν υπάρχουν σε υψηλή συγκέντρωση.

Παρακάτω είναι τα 16 συστατικά που θα ελεγχθούν στο αερόλυμα των υγρών αναπλήρωσης.

 • Νικοτίνη.
 • Νικοτυρίνη.
 • Προπυλενογλυκόλη.
 • 4-πυριδινοκαρβοξαλδεϋδη.
 • 2,4,7-trimethyl-1,8-naphthyridine.
 • 1-βουτανόλη.
 • Κοτινίνη.
 • 5-Methyl-2-heptanol.
 • 3-(3,4-dihydro-2H-pyrrol-5-yl) pyridine (Myosmine).
 • 1-(4-pyridinylmethyl)-1H-pyrazol-5-amine.
 • 2,3-dihydro-1H-inden-1-one (Indanone).
 • 2-methyl 2-pentanol (Dimethylbutanol).
 • 3-Ethyl-5-hexen-3-ol.
 • 6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline.
 • 1-(p-Toluidino)-1-deoxy-beta-d-idopyranose.

Οι συγγραφείς εξηγούν ότι παρατήρησαν μια αλλαγή στο χρώμα μετά από μία εβδομάδα και η αιτία αυτή αποδίδεται στην οξείδωση της νικοτίνης. Η γήρανση των υγρών αναπλήρωσης χρειάζεται περαιτέρω μελέτη για τις επιπτώσεις της σχετικά με τις ιδιότητες του, η πιθανή τοξικότητα των παραπροϊόντων που σχηματίζονται από τις αντιδράσεις, την αλληλεπίδραση με τα μέταλλα και το ρόλο της στη γεύση. Ορισμένοι DIY χρήστες αναφέρουν ότι το steeping στα e-υγρά ευνοούσε την γήρανση και κατά συνέπεια το απάλλασσε από ορισμένες σκληρές γεύσεις που συνδέονται με την υγρή νικοτίνη.