Η νεολαία δεν κινδυνεύει έμμεσα ή άμεσα από την χρήση

Η νεολαία δεν κινδυνεύει έμμεσα ή άμεσα από την χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου, άσχετα αν ορισμένοι αντιλαμβάνονται λανθασμένα πως κάποια μέρα θα τους οδηγήσει στο κάπνισμα.

Δύο πολιτικοί εμπειρογνώμονες σε θέματα που σχετίζονται με τον καπνό επικαιροποιούν τις υπάρχουσες γνώσεις από τα πρόσφατα στοιχεία που δημοσιεύεται κάθε λίγο και λιγάκι για το άτμισμα και κάνουν ενδιαφέρουσες προτάσεις στους φορείς, ούτως ώστε να χαράξουν μία νέα πολιτική πορεία.

Ο Lynn Kozlowski και ο Kenneth Warner επανεξέτασαν τις πρόσφατες έρευνες που αφορούν τη νεολαία στις ΗΠΑ και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι νέοι που χρησιμοποιούν το eCig δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο να μετατραπούν σε καπνιστές στο μέλλον, ετούτος ο παράγοντας οφείλεται καθαρά στο χαρακτήρα το εκάστοτε ατόμου. κάτι παρόμοιο ισχύει και με τις ναρκωτικές ουσίες, αν ένας άνθρωπος είναι επιρρεπής, θα στραφεί σε αυτά ότι και να γίνει, οπότε είναι τελείως άστοχο να επικαλούμαστε αυτό το επιχείρημα.

Ως εκ τούτου, η άποψη ότι λειτουργεί σαν πύλη προς το κάπνισμα, ισχύει μονάχα για ένα μικρό υποσύνολο του πληθυσμού που μένει να καθοριστεί με ακρίβεια το επόμενο διάστημα, δεδομένου ότι οι τρέχουσες έρευνες επιτρέπουν στους ερευνητές να καθιερώσουν την αναγκαία αιτιώδη σχέση που θα υποστηρίξουν με βεβαιότητα τέτοιους ισχυρισμούς, οπότε η τωρινή αξιολόγηση δεν απέχει καθόλου από την πραγματικότητα, οι αντίθετες απόψεις που δεν έχουν αποδεικτικό χαρακτήρα πρέπει να τις παραμερίσουμε γιατί προκαλούν σύγχυση στον κόσμο.

Ποια θα πρέπει να είναι η νόμιμη ηλικία για το κάπνισμα: 18 ή 21;

Οι περισσότεροι επιστήμονες επιμένουν στην αύξηση του ορίου νόμιμης ηλικίας για τη νικοτίνη και τα καπνικά προϊόντα στα 21. Ο λόγος που δεν πρέπει οι έφηβοι να απορροφουν νικοτίνη στον οργανισμό τους είναι λόγω της αρνητικής επίδρασης στην ανάπτυξη του εγκεφάλου των ανηλίκων. Το περίεργο της υπόθεσης είναι πως το σημείο αυτό παρατηρήθηκε και προτάθηκε μετά την εισαγωγή του ηλεκτρονικού τσιγάρου στην αγορά και δεν έχει ποτέ συζητηθεί όταν πάνω από το 30% των νέων κάπνιζαν, πίσω στα χρόνια της δεκαετίας του 1990.

Επί του παρόντος, οι αντίπαλοι του ατμίσματος δεν κάνουν καμία διάκριση μεταξύ των νέων και των ενηλίκων. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η απαγόρευση να αγοράζουν και να χρησιμοποιούν το e-cigarette η νεολαία που καπνίζει κρυφά είναι τελείως άστοχο και κανονικά θα πρέπει να συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή, να εξισορροπείται από τους κανονισμούς για την ενθάρρυνση ενήλικων καπνιστών να στραφούν στη χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου, το οποίο όμως απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Ενώ οι δύο εμπειρογνώμονες συνιστούν να απαγορευθεί από τους ανηλίκους κάθε είδους αγορά επικίνδυνων προϊόντων, που περιλαμβάνουν επίσης και το άτμισμα σε αυτή την κατηγορία. Ωστόσο, οι ενήλικες θα πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση στα vaping προϊόντα και άλλες φαρμακευτικές θεραπείες υποκατάστασης της νικοτίνης, δηλώνουν οι προαναφερόμενοι.

Αποδεικνύουν ότι η νόμιμη αύξησης ορίου ηλικίας για να έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε τύπο νικοτίνης ή καπνού στα 21 δεν έχει τις αναμενόμενες συνέπειες της μείωσης της χρήσης των προϊόντων αυτών στον πληθυσμό. Αντίθετα, οδήγησε σε αύξηση των ποσοστών καπνίσματος , γιατί τα τσιγάρα καπνού παρέμειναν ευκολότερα προσβάσιμα από ότι τα vaping προϊόντα στην ηλικιακή ομάδα (μέσω παράνομων διαύλων, στην οικογένεια ή μεταξύ φίλων). Οπότε αν θέλουμε να μιλάμε για ορθότητα, αρχικά πρέπει να κατανοήσουμε τις προηγούμενες παραμέτρους.