Για να παταχθεί το κάπνισμα, πρέπει αρχικά να διερευνηθεί

Για να παταχθεί το κάπνισμα, πρέπει αρχικά να διερευνηθεί πως το vaping θα καταφέρει να προσομοιώσει όλες τις ευεργετικές ιδιότητες του αντιπάλου του.

Ένα σημαντικό ζήτημα για μια επιτυχημένη εναλλακτική λύση στο κάπνισμα είναι να προσδιοριστούν ποιες πτυχές του ατμίσματος μπορούν να είναι σημαντικές, ούτως ώστε να επικεντρωθούν στην μίμηση του τελετουργικού του καπνίσματος. Aυτό ακριβώς εξετάζουν οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Leuven (KU) και της Αμβέρσας σε αυτή τη μελέτη.

Το κάπνισμα είναι μια μακροχρόνια διαδικασία μάθησης για τον εγκέφαλο του καπνιστή.

Οι επικεφαλής της μελέτης υπολόγισαν ότι ένας τυπικός καπνιστής που καπνίζει για 40 χρόνια έχει βιώσει 1-2 εκατομμύρια δοκιμές κατά τη διάρκεια της οποίας έχει δημιουργήσει ένα τελετουργικό. Σε πρώτο στάδιο εξαρτάται από τα ερεθίσματα αυτής της τελετουργίας όπως είναι η κίνηση χέρι-με-στόμα, τα οπτικά ερεθίσματα, οι νύξεις της αισθητικοκινητικής μέσω των εισπνοών / εκπνοών, το χτύπημα στο λαιμό, η γεύση / οσμή, και σε δεύτερο στάδιο είναι για παράδειγμα, η θέση (το μέρος), η ώρα της ημέρας, αν προηγείται ή γίνεται ταυτόχρονα με κάποιες δραστηριότητες, ο κοινωνικός περίγυρος και οι συναναστροφές με άλλους καπνιστές και τα συναισθήματα.

Οπότε το κάπνισμα είναι μια μακροχρόνια διαδικασία μάθησης κατά την οποία ο καπνιστής έχει εκπαιδεύσει τον εγκέφαλό του στην κατανάλωση της νικοτίνης. Βέβαια το ερώτημα είναι πώς θα απαλλαγούμε από αυτά τα αντανακλαστικά, ωστόσο οι συγγραφείς της μελέτης επισημαίνουν, πως το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι καλό στο να μιμείταιτα τα σημαντικότερα ερεθίσματα που σχετίζονται με την πράξη του καπνίσματος.

Ως εκ τούτου, το άτμισμα δημιουργεί μια εμπειρία αισθητικοκινητικής που είναι ουσιαστικά παρόμοια, αλλά όχι ταυτόσημη με αυτή που προκύπτει από το κάπνισμα. Το ερώτημα στο οποίο οι ερευνητές προσπαθούν να δώσουν μια απάντηση είναι ποια συγκεκριμένα στοιχεία του τελετουργικού του καπνίσματος είναι υπεύθυνα για τη μείωση αυτού του πόθου;

Οι κυριότερες μεταβλητές που σχετίζονται με τους πόθους του καπνού.

Η μείωση της λαχτάρας είναι καθοριστική στη συζήτηση για τη χρησιμότητα του e-cigarette ούτως ώστε να επιτευχθεί η διακοπή του καπνίσματος. Ενώ ορισμένοι υποστηρίζουν ότι ο καλύτερος τρόπος για να σταματήσουν το κάπνισμα είναι η τεχνική cold turkey (η απότομη διακοπή της εξάρτησης από τις ουσίες), τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης έδειξαν τη σημασία της νικοτίνης που περιέχεται στο ecig, η οποία έχει την ικανότητα να μειώσει τη λαχτάρα για το κάπνισμα. Επιπλέον δοκιμάστηκαν οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ της παρουσίας ή απουσίας της νικοτίνης και άλλων παραγόντων, συγκεκριμένα ο χειρισμός του eCigarete, η εισπνοή / εκπνοή και οι οπτικές ενδείξεις. Ενάντια σε όλες τις προβλέψεις, το αποτέλεσμα της γεύσης ή του αρώματος δεν φαίνεται να επηρεάζει τους πόθους.

Η ομάδα των Βέλγων ερευνητών, ο Martijn Van Heel, ο Dinska Van Gucht, ο Koen Vanbrabant, και ο Frank Baeyens εξέτασαν τον αντίκτυπο των τεσσάρων μεταβλητών που σχετίζονται με τη χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου και τους πόθους για τον καπνό: 1) επίπεδο νικοτίνης (0% vs 3,6% ), 2) η συνιστώσα αισθητικοκινητική, 3) η οπτική πλευρά (χωρίς οπτικούς περιορισμούς σε σχέση με δεμένα μάτια), και 4) το άρωμα ( η καπνικη γεύση έναντι Bad Apple γεύση).