Στο βέλγιο το νέο βασιλικό διάταγμα επιτρέπει διαφορετική

Στο βέλγιο το νέο βασιλικό διάταγμα επιτρέπει διαφορετική και ευνοϊκότερη αντιμετώπιση για το e-cig, δηλαδή, η ρύθμιση των προϊόντων είχε διακοπεί τον περασμένο Μάρτιο, διότι θεώρησαν ότι δεν έχει καμία νομική υπόσταση και ουσιαστικά απαιτείται εκ νέου επεξεργασία της τροπολογίας. Το νέο βασιλικό διάταγμα δημοσιεύθηκε πριν λίγες μέρες στην Le Moniteur καταργώντας οριστικά το προηγούμενο και δίνοντας τελικά στο Η.Τ ένα αξιοπρεπές νομικό πλαίσιο, τυπικά δεν θα το χαρακτήριζα ως το καλύτερο που μπορούσε να συμβεί, αλλά τουλάχιστον δεν ακολουθεί την απαγορευτική μανία που έχει εκδώσει η ΕΕ.

Η ακριβής ημερομηνία δημοσίευσης του διατάγματος είναι στις 17 Νοεμβρίου, 2016 στην επίσημη εφημερίδα της κυβερνήσεως Le Moniteur και θα τεθεί σε ισχύ μέσα σε δύο μήνες, έως τις 17 Ιανουαρίου, 2017. Το πρώην βασιλικό διάταγμα είχε δημοσιευθεί στις 15 Φεβρουαρίου, 2016 και καταργήθηκε για να πάρει τη θέση του το καινούργιο.

Η ηλεκτρονικές δηλώσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθόύν έξι μήνες πριν από την εμπορία των προϊόντων με κόστος € 165 ανά προϊόν.

Οι διατάξεις απαιτούν από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα (αν ο κατασκευαστής δεν έχει έδρα στο Βέλγιο) να υποβάλλει κοινοποίηση για κάθε vaping προϊόν που προορίζεται να φθάσει στην βελγική αγορά τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την απελευθέρωσή του. Η κοινοποίηση πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στη Γενική Διεύθυνση Animals, Plants and Foodstuffs της Ομοσπονδιακής Δημόσιας Υπηρεσίας της Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος (DGAPF-FPSPH-FCSE). Οι πληροφορίες που περιέχονται στον υποβαλλόμενο φάκελο δεν είναι διαφορετική από το σύνηθες που υφίσταται να γίνεται.

Εάν ένα προϊόν ήταν ήδη στην αγορά πριν από 17, Ιαν, 2017 , μπορεί να παραμείνει στο κατάστημα, αλλά απαιτείται να υπάρχει ένα αρχείο γνωστοποίησης που πρέπει να υποβληθεί για αυτό το προϊόν πριν από 17 Ιουλ 2017.

Σε περίπτωση ουσιαστικής τροποποίησης, όπως αλλαγή στο όνομα ή το εμπορικό σήμα του προϊόντος ή οποιαδήποτε αλλαγή στην φιάλη, δοχείο ή συσκευασία, όπως και κάθε αλλαγή που μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα και τα στοιχεία, απαιτείται νέα κοινοποίηση από τους επιχειρηματίες.

Η DGAPF-FPSPH-FCSE μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικά πληροφορίες, εάν η υποβολή κριθεί ότι δεν είναι πλήρης από τον οργανισμό.Η πληροφορίες για το προϊόν θα είναι προσβάσιμες για τους καταναλωτές στο διαδίκτυο. Οι τεχνικές πληροφορίες θα παραμείνουν εμπιστευτικές, σύμφωνα με τις διατάξεις TPD ΕΕ.

Κάθε χρόνο, θα απαιτείται ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας να αναφέρει διάφορα είδη πληροφοριών, όπως απαιτείται από το TPD, το βασιλικό διάταγμα ορίζει ότι το εν λόγω έγγραφο θα πρέπει να υποβληθεί στα αγγλικά.

Η επισήμανση των προϊόντων πρέπει να είναι σαφής.

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι το προϊόν δεν προορίζεται για τους μη καπνιστές ή τους νέους και να φέρει τις νομικές πληροφορίες που απαιτούνται από το TPD (τοξικότητα, προειδοποιήσεις ασφαλεία, παρενέργειες) καθώς και κατάλογο των συστατικών κατά φθίνουσα σειρά βάρους, τον αριθμό της παρτίδας. Η νομική επισήμανση στη συσκευασία για να την διαβάσει ο χρήστης πρέπει να είναι στις τρεις επίσημες γλώσσες, φέροντας απαραίτητα την φράση που λέει ότι η νικοτίνη που περιέχεται στο προϊόν αυτό δημιουργεί μια ισχυρή εξάρτηση και πως η χρήση του από τους μη καπνιστές δεν συνιστάται.

Κάθε ισχυρισμός του οφέλους σε σύγκριση με άλλους τύπους προϊόντων απαγορεύεται κατηγορηματικά ή κάθε παραπλανητική επισήμανση . Το προϊόν δεν πρέπει να είναι παρόμοιο με κάποιο τρόφιμο ή καλλυντικό προϊόν.

Οι διατάξεις αποκλείουν τη δυνατότητα των εμπορικών προσφορών όπως 50% έκπτωση σε ένα δεύτερο προϊόν ή κουπόνια. Τέλος, το Υπουργείο Υγείας κρίνει απαραίτητο να προστεθούν οι νόμιμες απαιτήσεις όσον αφορά την παρουσίαση των νομικών πληροφοριών και του περιεχομένου τους.