Συστάθηκε ειδική επιτροπή

Συστάθηκε ειδική επιτροπή

Συστάθηκε ειδική επιτροπή στη χώρα της νέας ζηλανδίας προκειμένου να αποφανθεί διά της νομιμοποίησης της υγρής νικοτίνης, οι προηγούμενες διαβουλεύσεις είχαν οργανωθεί μέχρι τις 12 σεπτεμβρίου του περασμένου μήνα με ορισμένα θετικά πρόσημα. Επί του παρόντος, η ομάδα υπεράσπισης καταναλωτών NZ (AVCA) έχει αναμειχθεί στην υπόθεση εις βάθος, η λεπτομέρειες της εμπλοκής σε αυτή τη διαδικασία χαρακτηρίζονται ως προοπτικές αισιοδοξίας.

Η κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας σκοπεύει να νομιμοποιήσει τα nicotine eliquids  για τη λιανική πώληση.  Αλλά η διαδικασία θα πάρει χρόνο και η κατάσταση  δεν έχει αλλάξει, τα μέχρι τώρα ισχύοντα δεδομένα είναι πως θεωρείται νόμιμη η λιανική πώληση των υγρών αναπλήρωσης με περιεκτικότητα 0 mg, επίση ςτα άτομα μπορούν να εισάγουν νικοτίνη που εμπεριέχεται στο e-υγρό ή και αραιωτικό για προσωπική χρήση νόμιμα.

Το υπουργείο υγείας ανακοίνωσε πως έχει επίγνωση ό,τι ορισμένοι μικροπωλητές πωλούν στην ύπαιθρο παράνομα υγρά  σε πείσμα της τρέχουσας νομοθεσίας, αλλά δεν έχουν τα μέσα / ικανότητα να επιβάλουν τον  τρέχων περιορισμό σε αυτούς, αυτή η διαδικασία ώθησε πίσω τη νομιμοποίησης .

Η Nancy Sutthoff, διευθυντής της ομάδας Consumer Advocacy group, λέει πως αυτή τη στιγμή η AVCA εργάζεται για την κανονιστική διαδικασία . Όμως προειδοποιεί το κοινό ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στο νόμο πριν από  12 έως 18 μήνες.

Το Υπουργείο Υγείας συγκέντρωσε το σύνολο των δημόσιων εισηγήσεων που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια του Αυγούστου – Σεπτεμβρίου του 2016, προκειμένου να κάνει μια προσωρινή ημερήσια διάταξη για περαιτέρω συζητήσεις σχετικά με το πώς να προχωρήσουμε με τη διαδικασία νομιμοποίησης της υγρής νικοτίνης, επίπλεον τα ενδιαφερόμενα μέρη που εμπλέκονται σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων της AVCA,  έχουν κάθε δικαίωμα να συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις.