Ο πόλεμος που ξέσπασε για την ευρεσιτεχνία διπλώματος

Ο πόλεμος που ξέσπασε για την ευρεσιτεχνία διπλώματος

Ο πόλεμος που ξέσπασε για την ευρεσιτεχνία διπλώματος του ηλεκτρονικού τσιγάρου φαίνεται να κατέληξε σε μία συμφωνία διακανονισμού μεταξύ των αντίδικων πλευρών.

O Hon Lik, θεωρείται ο εφευρέτης του σύγχρονου e-cigarette και απέναντί του καταφέρθηκαν εταιρείες για η ανάκληση της άδειας, αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Στο Μόναχο, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας  (EPO) αποφάνθηκε υπέρ της Joyetech, της InSmoke και της Philip Morris που συλλογικά κατάφεραν την ανάκληση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας κατά του Hon lik’ που κατέχει ο ίδιος και η εταιρεία του Fontem Ventures.

Η απόφαση κοινοποιήθηκε προφορικά κατά τη συνεδρίαση της 8ης Σεπτεμβρίου 2016. Θα ακολουθήσει η έγγραφη, αιτιολογημένη, απόφαση, κατά πάσα πιθανότητα μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Όμως η απόφαση αφορά αποκλειστικά και μόνο το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της «Fontem’s patent EP 2022349 Aerosol Electronic Cigarette» και υπόκειται σε δικαίωμα προσφυγής, το οποίο αυτή τη στιγμή εξετάζει η αρμόδια αρχή. Ο εκπρόσωπος της Fontem δήλωσε ότι η απόφαση δεν θίγει κανένα από τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας της Fontem εκτός της Ευρώπης.