Καλώς τα δεχτήκαμε τα καινούργια μαντάτα

Καλώς τα δεχτήκαμε τα καινούργια μαντάτα

Καλώς τα δεχτήκαμε τα καινούργια μαντάτα, μία έρευνα μας εξηγεί πως κάποιες σιγανοπαπαδιές το παίζουν σε διπλό ταμπλό, τι εννοώ; διαβάστε τα κατορθώματα παρακάτω.

Η πλειοψηφία των ενηλίκων που ερωτήθηκαν το 2015 από τα Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Centers of Disease Control and Prevention (CDC), οι οποίοι ήταν χρήστες vaping βρέθηκαν επίσης να καπνίζουν, δηλαδή εξασκούσαν και τις δύο συνήθειες παράλληλα.

Του CDC το οποίο δημοσίευσε την έρευνά του στο National Health Interview Survey (NHIS), την Πέμπτη, διαπίστωσε ότι σχεδόν το 60 τοις εκατό των ενηλίκων ατμιστικών χρηστών ήταν καπνιστές και ότι περίπου το 30 τοις εκατό των ερωτηθέντων ήταν πρώην καπνιστές τσιγάρων.

Μεταξύ των χρηστών του ηλεκτρονικού τσιγάρου βρισκόντουσαν στην ηλικία των 45 χρόνων και άνω, το 98,7 τοις εκατό ήταν είτε νυν ή πρώην καπνιστές, ενώ 1,3 τοις εκατό δεν ήταν ποτέ καπνιστές πρωτύτερα. Μεταξύ των ενηλίκων ηλικίας 18 έως 24, το 40 τοις εκατό δεν είχε ποτέ καπνίσει πριν.

Αυτό εγείρει ανησυχίες μεταξύ των αντιπάλων του κλάδου παραγωγής ecig για το αν το άτμισμα είναι στην πραγματικότητα αναποτελεσματικό στη μείωση του ποσοστού των καπνιστών μεταξύ των ενηλίκων χρηστών, και κατά πόσον το vaping μεταξύ των μη καπνιστών θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πύλη προς τον εθισμό στη νικοτίνη και τελικά να οδηγήσει στη χρήση του τσιγάρου.

Εάν υπάρχει ένα όφελος για τη δημόσια υγεία στην εμφάνιση του e-cigarette, θα έρθει μόνο αν είναι αποτελεσματικό στο να βοηθήσει τους καπνιστές να σταματήσουν να χρησιμοποιούν τα τσιγάρα εντελώς, με υπευθυνότητα στην αγορά σε ενήλικους καπνιστές και σωστά οργανωμένη για την επίτευξη αυτών των στόχων, δήλωσε ο Matthew Myers, πρόεδρος της εκστρατείας Tobacco-Free Kids.