Η British American Tobacco ήταν η πρώτη που ξεκίνησε

Η British American Tobacco ήταν η πρώτη που ξεκίνησε

Η British American Tobacco ήταν η πρώτη που ξεκίνησε να δίνει αγώνα προσπαθώντας να αναπτύξει τα διεθνή πρότυπα του προϊόντος και αυτή τη στιγμή εργάζεται για να ρυθμίσει τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τη βιομηχανία του ecig.

Το 2015, η εταιρεία κυκλοφόρησε ένα οδηγό βέλτιστων πρακτικών για να βοηθήσει τις εταιρείες να συμμορφωθούν με τις τοξικολογικές κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των κινδύνων. Ο οδηγός βοηθά τους ερευνητές να αξιολογήσουν την ασφάλεια των διαφορετικών γεύσεων για την εισπνοή, σε αντίθεση με την κατάποση.

Τρανή σημείωση μέσα σε αυτή τη λαίλαπα γεγονότων είναι ότι θα πρέπει να καθορισθούν τα πρότυπα για την προστασία των καταναλωτών, την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την επερχόμενα προϊόντα, την προώθηση της παγκόσμιας εναρμόνισης και τελικά, το είδος της καινοτομίας που θα μπορούσε να σώσει πολλές ζωές.