Μία ενδιαφέρουσα Σκοτσέζικη έρευνα για την υγεία

Μία ενδιαφέρουσα Σκοτσέζικη έρευνα

Μία ενδιαφέρουσα Σκοτσέζικη έρευνα για την υγεία που που πραγματοποιήθηκε το 2015  ανακάλυψε ότι ο αριθμός των vapers έχει αυξηθεί στο 7% του πληθυσμού της Σκωτίας από 5% το 2014, ενώ ο αριθμός των καπνιστών έχει μειωθεί στο 21% σε αντίθεση με το 28% το 2003.

Τα στοιχεία αυτά έρχονται να ενισχύσουν εκείνα που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στην Αγγλία, όπου οι καπνιστές επίσης μειώθηκαν στο 16,9% και το e-τσιγάρο κερδίζει σε δημοτικότητα μεταξύ των πρώην καπνιστές. Τα έγκυρα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια απόδειξη ότι οι πολιτικές για τη δημόσια υγεία είναι επιτυχής στη μείωση του καπνίσματος και ενθαρρύνουν τους καπνιστές που κάνουν χρήση των εναλλακτικών προϊόντων καπνού.

Στη Σκωτία η ποσότητα των τσιγάρων που ο μέσος καπνιστής καπνίζει ημερησίως έχει επίσης μειωθεί, στο 12,6 από 15,3 το 2013, και διαπιστώθηκε ότι το 22 με 26 τοις εκατό των ανθρώπων που δοκίμασαν το vaping ήταν άτομα ηλικίας μεταξύ 16-34.

100.000 θάνατοι ετησίως αποδίδονται στο κάπνισμα στη Σκωτία, που είναι περίπου το ένα πέμπτο του πληθυσμού, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει επισημάνει ότι το κάπνισμα σκοτώνει περίπου 6 εκατομμύρια το χρόνο. Επιπλέον, η συνήθεια μειώνει την ποιότητα ζωής ενός καπνιστή προκαλώντας προβλήματα στην υγεία.

Ένα άλλο θετικό είναι πως, ο αριθμός των παιδιών που εκτίθενται σε παθητικό κάπνισμα έχει μειωθεί από 11% σε 6% σε ένα χρόνο, την εκπλήρωση του στόχου που η κυβέρνηση της Σκωτίας είχε προτείνει, πέντε χρόνια νωρίτερα. Ο υπουργός δημόσιας υγείας Aileen Campbell κυκλοφορήσε μια δήλωση λέγοντας « Είναι τρομερή είδηση ότι έχουμε δει μια τέτοια δραματική μείωση του αριθμού των παιδιών που εκτίθενται σε παθητικό κάπνισμα στο σπίτι.

Οι Σκωτσέζικες οργανώσεις υγείας και οι αρχές είναι γνωστό ότι είναι προοδευτική, όπου αναμιγνύονται κανονισμοί για το vaping, έχουν ξεκινήσει την πρώτη μελέτη παγκοσμίως για το vaping στην εγκυμοσύνη , σε δημόσιους χώρους, όπως και σενοσοκομεία.