Σωστή στάση του ηλεκτρονικού τσιγάρου στο άτμισμα

Σωστή στάση του ηλεκτρονικού τσιγάρου στο άτμισμα, την στιγμή που ατμίζουμε, ακόμα και όταν την έχουμε παρατημένο χωρίς να το χρησιμοποιούμε κάπου δίπλα μας, το βίντεο απευθύνεται στους αρχάριους για να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας στον οποίο θα πρέπει να δραστηριοποιούνται, ώστε να αποφύγουν απρόσμενες διαρροές των υγρών αναπλήρωσης.
Η προτεινόμενη θέση που οφείλουμε να κρατάμε το e-cig είναι η οριζόντια, έστω και με μία μικρή κλίση, το σκεπτικό αυτό έχει την εξής ιδιομορφία, την ώρα που παράγεται ο ατμός και εισπνέουμε για να έρθει στο στόμα, θα έχει την ευκαιρία να αγκαλιάσει σωστά την κεφαλή ή την αντίσταση, ετούτο ισχύει για την πλειονότητα των συσκευών.