Προληπτικά μέτρα στο άτμισμα

Προληπτικά μέτρα στο άτμισμα πρέπει να λαμβάνονται για να εξακολουθήσει να είναι λιγότερο βλαβερό το ηλεκτρονικό τσιγάρο απ’ το κάπνισμα, η αδιαφορία και η αμέλεια είναι το χειρότερο συστατικό της κατάστασης στην οποία μπορεί να επέλθουμε.