Όταν οι ODM εταιρείες αναλαμβάνουν οποιοδήποτε έργο μηχανικής

Όταν οι ODM εταιρείες αναλαμβάνουν οποιοδήποτε έργο μηχανικής, το έργο περνά μέσα από μια σειρά βημάτων. Αυτό το άρθρο παραθέτει τις διαδικασίες που εμπλέκονται στην κάθε μία και εξηγεί κάθε βήμα.

Σήμερα η συνεχώς μεταβαλλόμενη και ανταγωνιστική αγορά αναμένει τις τελευταίες δυνατότητες και λειτουργίες στα προϊόντα με σύντομο χρόνο διάθεσης στην αγορά. ο κύκλος ζωής των προϊόντων έχει συρρικνωθεί σημαντικά και το παράθυρο της αγοράς των ευκαιριών είναι επίσης περιορισμένο. Πολλές επιχειρήσεις δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν επιτυχημένα την ζήτηση για προϊόντα νέας τεχνολογίας με τις ομάδα R & D in house. Αυτό δημιουργεί και οδηγεί σε μεγαλύτερη ουρά για τα νέα προϊόντα που θα ξεκινήσουν και προκαλείται ένα απύθμενο κομφούζιο.

Για τις εταιρείες αυτές, στις οποίες ανατίθενται υπηρεσίες μηχανικού προϊόντος από αρμόδιους πωλητές ODM τα αποτελέσματα στην ταχύτερη time-to-market ευκαιρίες εξοικονομούν σημαντικό κόστος
Αλλά πώς η διαδικασία ORM μετατρέπεται σε πραγματική εργασία; Πώς ένας πωλητής ODM σχεδιάζει την κατασκευή ενός προϊόντος βασιζόμενος στην σύντομη περιγραφή του πελάτη;
Δεδομένου με τα παρακάτω που θα σας περιγράψω θεωρούνται μια τυπική διαδικασία σχεδιασμού ODM ξεκινώντας με την ανάπτυξη ιδέας του προϊόντος και τελειώνει με την παραγωγή και την υποστήριξη.

Βήμα 1: Concept Σχεδιασμού και ανάπτυξης.

 • Έννοια σκοπιμότητας: Ιδέα ανάλυση, αξιολόγηση και μελέτη σκοπιμότητας.

 

 • Concept Σχεδιασμού: Πιο λεπτομερήε σχεδιασμόε και η αξιολόγηση της έννοιας βασίζεται σε προκαταρκτικές απαιτήσεις που ορίζονται κατά τη διάρκεια του σταδίου σκοπιμότητας.

 

 • Επισκόπηση του σχεδιασμού: επιλογές σχεδιασμού κριτικής και προδιαγραφές για να ολοκληρώσουν την σχεδιαστική προσέγγιση με Δωρεάν Web Content, το κόστος των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων.

 

 • Σχεδιασμός οριστικοποίησης: Πάγωμα για το τελικό σχέδιο και οι προδιαγραφές ώστε να δημοσιεύσετε όλες τις επαναλήψεις και τις συζητήσεις.

Βήμα 2: Μηχανικό Προϊόν.

 

 • Σχηματικές αναπαραστάσεις σχεδιασμού.

 

 • Μηχανολογικό Σχέδιο – διασυνδέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την αισθητική του σχεδιασμού.

 

 • Θερμική ανάλυση.

 

 • Προ-διάταξη Ανάλυση Σήματος Ακεραιότητα.

 

 • Μηχανικά σχέδια: 3D μοντέλα για τα σχέδια του προϊόντος για το πρωτότυπο.

 

 • Διάταξη του σκάφους.

 

 • Μετα-διάταξη Ανάλυση αήματος ακεραιότητα.

 

 • DFM Ανάλυση – Σχεδιασμός ελέγχου της βιομηχανικής χρήσης.

 

 • Firmware και Ανάπτυξη Λογισμικού.

 

 • Μονάδα δοκιμών του υλικολογισμικού και του λογισμικού σε πίνακες αξιολόγησης.

 

Βήμα 3 για τις δημόσιες συμβάσεις

 

 • Εντοπισμός και διαπραγμάτευση έντασης των τιμών με τους πωλητές.

 

 • Υλικό, προκειμένου να υλοποιηθουν τα πρωτότυπα.

 

 • Η επαλήθευση των προδιαγραφών για τα μεγάλα μέρη με πίνακες αξιολόγησης.

 

Βήμα 4: Πρωτότυπο & Κατασκευή

 

 • PCB Κατασκευή.

 

 • Μηχανική κατασκευής.

 

 • Συναρμολόγηση του σκάφους.

 

 • Δοκιμή υλικού και επαλήθευσης firmware.

 

 • Συνέλευση για την διάταξη του συστήματος.

 

Βήμα 5: δοκιμή πρωτοτύπου

 • Alpha release στον πελάτη για τις λειτουργικές δοκιμές.

 

 • Δοκιμή του συστήματος με επικύρωση.

 

 • Εφαρμογή των αλλαγών με βάση τα σχόλια των πελατών και τις δοκιμές Beta release στον πελάτη για επικύρωση τομέα.

 

 • Δοκιμή πιστοποίησης και βοήθεια στον πελάτη για την πιστοποίηση.

 

Βήμα 6:Production Release.

 • Σχέδια απελευθέρωση για τη μαζική παραγωγή.

 

 • Προμηθειες για τη μαζική παραγωγή.

 

 • Ρύθμιση για αυτόματο ή ημι-αυτόματο έλεγχο του προϊόντος.

 

 • Πιλοτική παραγωγή και απελευθέρωση στους τελικούς χρήστες.

 

 • Στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων των δοκιμών πεδίου όγκου της παραγωγής και τις δοκιμές.

 

 • Συσκευασία και παράδοση σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

 

Βήμα 7: Logistics και υποστήριξη.

 • Εκπαιδευτική πόροι για τη διαχείριση των επισκευών και τεχνική υποστήριξη.

 

 • Παροχή υποστήριξης πελατών για θέματα εγκατάστασης και των τεχνικών.

 

 • Αναβάθμιση των προϊόντων με βάση τα σχόλια του τελικού χρήστη και ανάλυσης αστοχίας.

 

 • Παρακολούθησης απαξίωσης των τμημάτων και αναβαθμίσεις όπου αυτό κρίνετε ως ανάγκη