Οι απόψεις διίστανται και έρχεται η μία με την άλλη

Οι απόψεις διίστανται και έρχεται η μία με την άλλη να συγκρουστεί, διότι ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικό βαθμό ικανοποίησης και πράττει βάσει τα δικά του ενδιαφέροντα.
Όμως είναι πέρα για πέρα λάθος να επιβάλουμε τη δικιά μας γνώμη στο συνάνθρωπό μας, πόσο μάλλον αν δεν έχουμε τη στοιχειώδη γνώση, όσοι βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, έχοντας μία καλή εμπειρία επάνω στο άτμισμα, είναι θετικό να μεσολαβούν ώστε να υποδείξουν κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες στους αρχάριους για να ευδοκιμήσει το άτμισμα.

Ορισμένοι, δυστυχώς, έχουν μία εγωιστική στάση απέναντι στο θέμα και αντί να συμβάλουν στην ενημέρωση του νέου χρήστη, κάνουν  το αντίθετο, με τις λανθασμένες πληροφορίες που μεταδίδουν, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.