Κρατάμε αρχείο δραστηριοτήτων στο άτμισμα,

Κρατάμε αρχείο δραστηριοτήτων στο άτμισμα, ο λόγος που αναφέρομαι στο συγκεκριμένο θέμα είναι καθαρά πρακτικός και εξυπηρετεί στο να κάνουμε ευκολότερη τη ζωή μας στο ηλεκτρονικό τσιγάρο.

Ας ξεκινήσουμε με τα υγρά αναπλήρωσης, θεωρώ αυτός ο τομέας πως είναι απαραίτητος να καταγράφεται με λεπτομέρειες για να γνωρίζουμε ακριβώς την κατανάλωση που διενεργούμαι σε ημερήσια βάση, θα επωφεληθούμε αφάνταστα, διότι δεν θα προβαίνουμε σε υπερκατανάλωση και θα αποφεύγουμε να επιζημιώνουμαι την υγεία μας.

Στις κεφαλές ή τις αντιστάσεις, εδώ σημειώνουμε την έναρξη στην οποία έχουμε τοποθετήσει το εξάρτημα και να μην περιμένουμε πότε θα φτάσει στο τελείωμα της.