Εκτεθειμένοι στην καπνίλα και συναισθήματα

Πως αντιδρά ο οργανισμός στην καπνίλα του τσιγάρου όταν έχει αρκετό καιρό αποχής απ’ το κάπνισμα, συνήθως τα συναισθήματα που δημιουργούνται είναι μια αποστροφή προς αυτό και μια δυσανασχέτηση, αυτό οφείλετε κυρίως στην άμυνα που αναπτύσσει οργανισμός μας, διότι πλέον δεν το θέλει.