Εκρήξεις στο ηλεκτρονικό τσιγάρο

Εκρήξεις στο ηλεκτρονικό τσιγάρο ή ακόμα και πυρκαγιές, το 90% των δυσάρεστων γεγονότων οφείλονται στις μπαταρίες η οποίες είναι χαμηλής ποιότητας ή πιθανόν να έχουν αναγομωθεί, ένα σημαντικό στοιχείο που οφείλουμε να προσέχουμε είναι να μην αφήνουμε ποτέ την συσκευή μας κοντά σε πυρακτωμένο σώμα, ίσως να προκληθεί ανάφλεξη και κατ’ επέκταση το μοιραίο γεγονός.

Σε ένα μεγάλο ποσοστό εμπλέκετε και ο ανθρωπινός παράγοντας, κυρίως από απροσεξία, μην αγνοείται την επικινδυνότητα, διότι βάζετε την ζωή σας σε θανάσιμο κίνδυνο.

Οποίος λαμβάνει τα μετρά προστασίας, έχει λιγότερες πιθανότητες να του συμβεί οτιδήποτε δυσάρεστο με το e-cigarette.