Δουλεύοντας τις συσκευές μας οριακά

Δουλεύοντας τις συσκευές μας οριακά, λειτουργώντας κατ’ αυτό τον τρόπο διευκολύνουμε τον παράγοντα φορά να εισέλθει στον εξοπλισμό μας και να το καταστρέψει συντομότερα .

Οφείλουμε να δείχνουμε σεβασμό στις συσκευές μας, για να αυξήσουμε τη διάρκεια ζωής στο μέγιστο, όταν αδιαφορούμε, το μόνο που καταφέρνουμε είναι να ξοδεύουμε τα χρήματα μας και έπειτα αλλοιώνετε η βέλτιστη εμπειρία στη χρήση.