Δίλημμα αγοράς προϊόντωνν μεταξύ ελληνικών ή ξένων καταστημάτων

Συνήθως μπαίνουμε στο δίλημμα αγοράς προϊόντωνν μεταξύ ελληνικών ή ξένων καταστημάτων, λόγω μεγάλης διαφοράς τιμής, με ποιο σκεπτικό άραγε πρέπει να ψωνίζουμε και αν πρέπει να επιβραβεύουμε τους σωστούς επαγγελματίες στο άτμισμα.