Ατμιστές vs καπνιστές, ποια είναι η αλήθεια

Οι καπνιστές παραπονιούνται πως βρίσκονται συνεχώς στόχαστρο σε αντίθεση με τους ατμιστές  που απολαμβάνουν ένα είδος επιείκειας.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αξιώνουμε αυτά τα δύο διαφορετικά πράγματα να έχουν την ίδια κοινωνική αντιμετώπιση,  πρώτον και κυριότερο, υπάρχει μεγάλη διαφορά βαθμού βλαπτικότητας μεταξύ τους, δεύτερο, το παθητικό κάπνισμα έχει αποδεδειγμένα καταστροφικές συνέπειες για την υγειά και είναι υπεύθυνο για καρδιαγγειακές παθήσεις και καρκίνους.

Το άτμισμα με την σειρά του, έχει και αυτό βλαβερές ιδιότητες, αλλά σε πολύ χαμηλότερο  επίπεδο απ’ τον αντίπαλο του και δεν μπορεί σε καμιά περιπτώσει να θεωρηθεί υγιής συνήθεια, όμως είναι ανακρίβεια να υποστηρίζουμε πως είναι και τα δύο εξίσου καταστρεπτικά για τον οργανισμό, αλλά επ’ ουδενί δεν προτρέπουμε κανέναν μη καπνιστή να εισέλθει στην συγκεκριμένη συνήθεια, θα πρόκειται περί χαζομάρας και και οφείλουμε να τους προστατεύσουμε.