Το βρογχικό άσθμα χαρακτηρίζεται από απόφραξη

Το βρογχικό άσθμα χαρακτηρίζεται από απόφραξη

Το βρογχικό άσθμα χαρακτηρίζεται από απόφραξη των αεραγωγών, η οποία είναι μεταβλητή και αναστρέψιμη.


Επιπλέον, η χρόνια φλεγμονή της αναπνευστικής οδού μπορεί να συμβεί εύκολα, η οποία προκαλείται από την αυξημένη έκφραση πολλαπλών φλεγμονωδών πρωτεϊνών, συμπεριλαμβανομένων των κυτοκινών, χημειοκινών, μόρια προσκόλλησης, φλεγμονώδεις ένζυμα και υποδοχείς.

Σε προηγούμενες μελέτες, αποδείχθηκε μέσω ιστολογικής ανάλυσης και το προφίλ των μισών πνευμονικών κυττάρων πως είναι αλλεργιογόνο, προκαλώντας πνευμονική φλεγμονή που χαρακτηρίζεται από αυξημένη συσσώρευση λεμφοκυττάρων και ηωσινοφίλων γύρω από τους αεραγωγούς

Επίσης ο AHR επάγεται σε θεραπεία μεθαχολίνης στην παρούσα μελέτη και διερευνήθηκε κατά πόσον η λύση του atomizer των ecig έχει επίδραση άμεσα στον οργανισμό, διότι η ασφάλεια των ηλεκτρονικών τσιγάρων παραμένει αμφιλεγόμενη.

πηγή National Center for Biotechnology Information