Ασθματικά άτομα συνήθως βιώνουν υπερβολική

Ασθματικά άτομα συνήθως βιώνουν υπερβολική

Ασθματικά άτομα συνήθως βιώνουν υπερβολική μείωση στην ικανότητά τους να αναπνεύσουν μετά την παραλαβή ομαλής δόσεις του e-cig το φαινόμενο είναι γνωστό ως AHR.


Οι Αναπνευστικές δυσκολίες που προκαλούνται από την υπερβολική στένωση των πνευμονικών αεραγωγών, αναγκάζουν να υποκινείται από βράχυνση μυών των αεραγωγών

Για την τεκμηρίωση και ποσοτικοποίηση AHR, έχει διαπιστωθεί μεταχολίνη και πρόκληση βρογχικής ισταμίνης, τα αποτελέσματα έχουν διερευνηθεί ευρέως.

Με αυτό το σκεπτικό, υποθέτουμαι ότι διάλυμα νικοτίνης στον ατμοποιητή που εξαναγκάζειι σε  OVA (είναι νόσος) σε συνδυασμό με αυξημένη ευαισθητοποίηση θα μπορούσε να επιδεινώσει  το AHR σε απόκριση θεραπείας μεθαχολίνης.

Απ ‘όσο γνωρίζουμε, αυτή είναι η πρώτη εμπειρική εκτίμηση της ενίσχυσης του αλλεργικού άσθματος με e-τσιγάρα, το βρογχικό άσθμα παράγει στο ανοσοποιητικό ανωμαλίες σε μια ευρεία ποικιλία κυττάρων. Τα ηωσινόφιλα προτιμούν να συσσωρεύονται σε θέσεις αλλεργικής φλεγμονής και πιστεύεται ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στην παθοφυσιολογία του άσθματος με την απελευθέρωση μιας ποικιλίας μεσολαβητών φλεγμονωδών, συμπεριλαμβανομένου του παράγοντα ενεργοποίησης αιμοπεταλίων, ρίζες οξυγόνου, λευκοτριένια, και την κύρια βασική πρωτεΐνη

πηγή: National Center for Biotechnology Information