Η προαγωγή της υγείας με κίνητρα

Η προαγωγή της υγείας με κίνητρα

Η προαγωγή της υγείας εστιάζεται κυρίως στην ενθάρρυνση και υποστήριξη στα άτομα, να ασχοληθούν σε συμπεριφορές που προστατεύουν την υγεία τους και την αποφυγή ανθυγιεινών συμπεριφορών.

Οι κύριοι στόχοι στις δυτικές κοινωνίες είναι: η μείωση του καπνίσματος και η συχνότητα, αυξάνοντας την ποσότητα της φυσικής δραστηριότητας, μείωση της καταναλώσεως οινοπνεύματος, ελαχιστοποίηση των κινδύνων ως οδηγός προς τους πεζούς, μείωση πρόσληψης θερμίδων, μείωση πρόσληψης κορεσμένων λίπαρών και την αύξηση καταναλώσεις φρούτων
και  λαχανικών, μειώνοντας τη συχνότητα σεξ χωρίς προφυλάξεις, συχνή ιατρική παρακολούθηση για την διαλογή πρώιμης ανίχνευσης των διαταραχών όπως ως καρκίνοι, ο διαβήτης και η υψηλή πίεση του αίματος.
Για συγκεκριμένες ομάδες, υπάρχουν και άλλες, όπως η αποφυγή ανταλλαγής βελόνας, η διατήρηση ενός ασφαλούς οικογενειακού περιβάλλον, εξασφαλίζοντας καλό φαγητό
υγιεινής κ.λ.π.

Η επικρατούσα κοινή λογική (κίνητρα)

Οι προσεγγίσεις για την προαγωγή της υγείας σήμερα υιοθετούν μια απλή κοινή λογική, το μοντέλο των ανθρώπινων κινήτρων κατά την οποία οι άνθρωποι επιλέγουν να συμμετάσχουν
σε συμπεριφορές σχετικά με το ισοζύγιο που πιστεύουν ότι θα μεγιστοποιήσουν τα οφέλη για τον εαυτούς τους ή και να ελαχιστοποιήσουν τις ζημίες.

Οι ανθυγιεινές συμπεριφορές προκύπτουν από το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι δεν δίνουν σημασία στη μακροπρόθεσμη υγεία ως επαρκή προτεραιότητα, όπως:

Να τους αποτρέψει την ανάληψη δράσεων οι οποίες είναι ευχάριστες ή να συναντήσουν μια πιο άμεση ανάγκη.

Να τους δοθούν κίνητρα να συμμετέχουν σε δράσεις που δεν είναι βαρετές ή που προκαλούν  δυσφορία μακριά από ουσιώδες δραστηριότητες.

Αυτό το απλό μοντέλο προτείνει παρεμβάσεις εστιάζοντας

1) Στην παροχή πληροφοριών σχετικά με το κόστος και τα οφέλη των συμπεριφορών.
2) Καθιστώντας τις νοητικές αναπαραστάσεις σαν συνέπειες των συμπεριφορών πιο ζωντανά,
3) Καθιστώντας ανθυγιεινές δραστηριότητες πιο δαπανηρές οικονομικά, κοινωνικά ή άλλους όρους.
4) Να γίνουν οι υγιείς δραστηριότητες πιο ελκυστικές.
5) Να καταστούν οι υγιείς συμπεριφορές ευκολότερρες στην συμμετοχή τους.

Η Θεωρία της Οργανωμένης Συμπεριφοράς.

Η Θεωρία της Οργανωμένης Συμπεριφοράς μας ειδοποιεί στο γεγονός ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ποιοι είναι οι συγκεκριμένοι παραγόντες που προκαλούν ιδιαίτερη τροποποίηση συμπεριφοράς απλά κοιτάζοντας. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να μάθουμε γιατί οι άνθρωποι
κάνουν προσπάθειες να σταματήσουν το κάπνισμα, θα ήταν παραπλανητικό απλώς να τους ρωτήσω το γιατί. Είμαστε συχνά πολύ κακή δικαστές από τις αιτίες των πράξεών μας.
Είναι απαραίτητο να συγκρίνουμε όσους εμπλέκονται με αυτούς που δεν κάνουν τίποτα, όσον αφορά τους συγκεκριμένες πεποιθήσεις σχετικά με το κόστος και τα οφέλη  των εναλλακτικών λύσεων.