Ποιες είναι οι συνισταμένες που επηρεάζει

Ποιες είναι οι συνισταμένες που επηρεάζει

Ποιες είναι οι συνισταμένες που επηρεάζει το κεντρικό νευρικό σύστημα η νικοτίνη και ποιες οι αληθινές επιδράσεις της.

Ο καπνός του τσιγάρου αποτελείται από αέρια, αποτελούμενο πάνω από 4.000 προσδιορισμένες πιθανές τοξικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων την νικοτίνη. Επειδή η νικοτινούχες υποδοχείς της ακετυλοχολίνης είναι παρόντες στο κεντρικό νευρικό σύστημα, το  αυτόνομο σύστημα γαγγλίων επιδρά στη νευρομυϊκή διασταύρωση.

Πρόσφατες έρευνες ανέδειξαν τις επιπτώσεις στα νευροαγγειακά αγγεία, επικεντρώνοντας τις οξείες επιδράσεις της νικοτίνης, που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αλληλεπίδραση της με το αυτόνομο νευρικό σύστημα.

Η νικοτίνη προκαλεί έντονη τοπική απελευθέρωση των κατεχολαμινών από τους τερματικούς σταθμούς αδρενεργικών των νεύρων, Στον άνθρωπο η  έκθεση μέσα από το κάπνισμα ή ενδοφλέβια χορήγηση νικοτίνης οδηγεί σε οξεία αύξηση της αρτηριακής πίεσης και του καρδιακού ρυθμού, οξύνοντας μέσα σε 5 έως 10 λεπτά έκθεσης .

Αν και τα πλασματικά επίπεδα νικοτίνης συνεχίζουν να αυξάνονται με αυξημένη ροή, η ανοχή αναπτύσσεται ραγδαία, και οι αιμοδυναμικές συνέπειες της σταθεροποίησης την απορρίπτουν  Η άμεσες μικρό – νευρό – γραφικές καταγραφές του γάγγλιου μυός στον άνθρωπο κατά τη διάρκεια απορρόφησης έχουν δείξει, ότι εκτός από την απελευθέρωση των κατεχολαμινών στο τερματικό αδρενεργικούς των νεύρων αυξάνετε.