Παρά το γεγονός ότι η νικοτίνη μπορεί

Παρά το γεγονός ότι η νικοτίνη μπορεί

Παρά το γεγονός ότι η νικοτίνη μπορεί να είναι ένας σημαντικός διαμεσολαβητής των οξέων αποκρίσεων κατά τη διάρκεια έκθεσης στο καπνό, η ταχυφυλαξία των νευρωνικών επιπτώσεων μεγαλώνει στη διάρκεια του χρόνου, ωστόσο οι νευροαγγειακές βλάβες μπορεί να γίνουν βιώσιμες και χρόνιες.

Πολλές αναφορές έχουν χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση του HRV (χρόνιας καρδιακής ανασταλτικής ισορροπίας), και οι περισσότερες έχουν επιβεβαιώσει μειώσει του HRV, λέγοντας πως είναι μια στροφή προς την αυξημένη ανασταλτική κυριαρχία στους συνήθης καπνιστές σε σύγκριση με τους παθητικούς ή τους πρώην.

Είναι ενδιαφέρον ότι η διακοπή του καπνίσματος στις 7 ημέρες έχει συσχετιστεί θετικά με αυξημένο HRV, σύμφωνα με μια μετατόπιση προς την αποκατάσταση της κανονικής ισορροπίας,
οι παθητικοί καπνιστές που εκτίθενται μακροχρόνια έχουν επίσης αρνητικά μειωμένο HRV.

Οι καπνιστές που συμμετέχουν σε αυτή την έρευνα συνεχίζουν να καπνίζουν κατά τη διάρκεια της συλλογής δεδομένων, σε όλες αυτές τις μελέτες των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της έκθεσης στον καπνό του τσιγάρου. Ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με βάση αυτές τις μελέτες εάν το αυτόνομο νευρικό σύστημα αποδίδει ελαττωματικά.