Ορισμός κανονισμών για mod και ατμοποιητές

Ορισμός κανονισμών για mod και ατμοποιητές

Πρέπει να οριστούν κανονισμοί για τα mod, τους ατμοποιητές και ευρύτερα όλες τις συσκευές που καλύπτουν το ηλεκτρονικοό τσιγάρο.

Σήμερα, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα μπορούν να θεωρηθούν καταναλωτικά προϊόντα εφάμιλλα στην προσομοίωση των συμβατικών τσιγάρων ως προς την αποτελεσματικότητα που διανέμουν στο χρήστη. Σε σπάνιες περιπτώσεις όταν δεν λαμβάνονται τα απαραίτητα οργανωμένά μέτρα γίνονται δυνητικά καταστροφικά περιέχοντας τοξικές ουσίες σε άγνωστες ποσότητες, χωρίς να αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητα ως θεραπεία για την διακοπή του καπνίσματος ή η μείωση των επιβλαβών συνεπειών του καπνού.

Όσο για την ασφάλεια αυτών των συσκευών, δεν ξέρουμε αν είναι πραγματικά ασφαλής σε κακομεταχείριση, ούτε γνωρίζουμε αν συνεχίζοντας μεθοδικά το λάθος τρόπο λειτουργίας  βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα τις συνέπειες, Όταν υποβάλλονται σε αυθαίρετες τροποποιήσεις αυτές οι κατασκευές θα μπορούσαν να γίνουν πιο εθιστικό λόγω της υπερβολικής κατανάλωσης υγρών αναπλήρωσης που εμπεριέχουν νικοτίνη, όπως ακριβώς συνέβη και στο παρελθόν με συμβατικά τσιγάρα.

Τα ελαττωματικά ηλεκτρονικά τσιγάρα εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές αποτελούν απειλή για τους ανθρώπους και θα ήταν ανόητο να υποστηρίξουμε πως ωφελούν ενισχύοντας την διακοπή του καπνίσματος ή την μειώση των κινδύνων του καπνού όσο δεν θα υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία που θα τεκμηριώνουν τον ισχυρισμό αυτόν ή τους κανονισμούς για να εγγυηθούν την ποιότητά ή αποτελεσματικότητα.

Στο τέλος της συζήτησης δημιουργούνται μερικές απορίες βάσει της χειρονομίας που κληροδοτήθηκε από το κάπνισμα και συνεχίζει να μας ακολουθεί στο άτμισμα. Υπάρχουν δύο πιθανά σενάρια. στα πρώτο, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα θα είναι συσκευές ειδικά σχεδιασμένες για ένα θεραπευτικό σκοπό βοηθώντας τους χρήστες να απεξαρτηθούν από την εθισμό της νικοτίνης ή να μειώσουν τις ζημιές που προκαλούνται από τον καπνό;

Σε αυτή την περίπτωση, τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να διέπονται από νόμους και κανονισμούς,  αρμόδια όργανα που θα ελέγχουν τους οργανισμούς και τις διοικήσεις των θεσμών αυτών κατατάσσοντας το στην κατηγορία ναρκωτικών, όπως οφείλουν να είναι και τα συμβατικά τσιγάρα και να υπάγονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, US Food and Drug Administration, και παρόμοιων οργανισμών, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις ποιότητας. Αφού αποδειχθεί η ασφάλεια, η αποδοτικότητα, η αποτελεσματικότητα, σε κλινικές δοκιμές προκειμένου να διατεθούν στο εμπόριο ως θεραπευτικές συσκευές.

Στο δεύτερο σενάριο, τα ατμιστικά είδη θα υπάγονται στα καταναλωτικά προϊόντα και θα επιτρέπεται η χρήση από οποιονδήποτε εφόσον είναι άνω των 18 ετών, φέροντας τις απαραίτητες ενδείξεις περιεκτικότητας νικοτίνης στα υγρά αναπλήρωσης, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά η οι πρόσθετες ρυθμιζόμενες λειτουργίες των συσκευών.

Σε αυτή την περίπτωση, η εμπορευματοποίηση των ηλεκτρονικών τσιγάρων θα πρέπει να ακολουθούν κανονισμούς που θα είναι τουλάχιστον εξίσου περιοριστικοί σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους του καπνού, έπειτα κάνοντας ετήσια συνέδρια που θα συμπεριλαμβάνονται επιστημονικές κοινότητες ιατρικού τομέα, κατασκευάστριες εταιρείες, κάτω από την επίβλεψη κρατικών οργάνων ούτως ώστε να υπάρξει μία εποικοδομητική θετική κατεύθυνση για την κοινωνία μας.