Μερικές ιατρικές σημειώσεις

Μερικές ιατρικές σημειώσεις

Θα αναφέρουμε μερικές ιατρικές σημειώσεις, που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας για παν ενδεχόμενο προστατεύοντας τον εαυτό μας.

Τα όρια τοξικότητας σε δυνητικές τοξικές ουσίες που βρίσκονται στα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι μέχρι σήμερα άγνωστες ως επί το πλείστον. Η έκθεση σε προπυλενογλυκόλη,για παράδειγμα, σε όρια κατάχρησης μπορεί να προκαλέσει αναπνευστικές δυσλειτουργίες και ερεθισμό των ματιών. Αν και η γλυκερίνη θεωρείται ασφαλές για κατανάλωση από το στόμα μέσα σε τρόφιμα, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την ασφάλεια του όταν εισπνέεται. Δεν έχουν δημοσιευθεί πολλές σχετικές μελέτες με τις βιολογικές επιδράσεις των ηλεκτρονικών τσιγάρων, αν και μερικοί άνθρωποι δείχνει ότι έχουν αυξημένη αντοχή στην οξειδωτική πίεση του ατμίσματος.

Καθώς έχουν συσσωρευτεί ελάχιστες αποδείξεις για τις αρνητικές επιπτώσεις σε μακροπρόθεσμο στάδιο. Έτσι, μέχρι να εξακριβωθεί η δυνητική καρκινογόνος δράση τους, αυτά τα προϊόντα δεν θα πρέπει να δημοσιοποιούνται ψεύδος πως προκαλούν καρκίνο.

Ανεξάρτητα τι δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, η νικοτίνη είναι μία ισχυρή ψυχοτρόπος ουσία η οποία είναι εξαιρετικά εθιστική, καθώς είναι βεβαιωμένα μια καρδιαγγειακή τοξίνη με συμπαθομιμητικές ιδιότητες. Αυξάνει τον καρδιακό ρυθμό, κίνδυνο για έμφραγμα, μείωση οξυγόνου, ενώ επίσης ευνοεί τη συσσώρευση των αιμοπεταλίων και αγγειοσύσπαση των στεφανιαίων. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα αποτελέσματα, οι ασθενείς με εγκατεστημένη στεφανιαία νόσο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι

Υπήρξαν επίσης αναφορές για περιπτώσεις τυχαίας δηλητηρίασης από την νικοτίνη, οφειλόμενη σε αυτές τις συσκευές, κυρίως στα παιδιά, για τα οποία οι δόσεις άνω των 6 mg μπορεί να είναι θανατηφόρες. Επιπλέον, υπάρχει μια ορισμένη διαμάχη σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους της παθητικής εισπνοής ατμών, επειδή τα ηλεκτρονικά τσιγάρα απελευθερώνουν ουσίες, (εκτός από τα άλλα μικροσωματίδια) προπυλενογλυκόλη και νικοτίνη στον αέρα. Σε κάθε περίπτωση, λόγω των χαμηλότερων συγκεντρώσεων αυτών των ουσιών, μπορεί να υποτεθεί ότι ο κίνδυνος θα είναι χαμηλότερος από εκείνο του καπνού στα συμβατικά τσιγάρα.