Φλεγμονή, Θρόμβωση και Αθηροσκλήρωση από το κάπνισμα

Φλεγμονή, Θρόμβωση και Αθηροσκλήρωση από το κάπνισμα

Οι παθήσεις όπως Φλεγμονή, Θρόμβωση και Αθηροσκλήρωση, ευθύνονται άμεσα για τις δυσλειτουργίες που προέρχονται από κάπνισμα.

Ο καπνός του τσιγάρου έχει  προ-φλεγμονώδεις οξειδωτική θρομβωτική δράση, η οποία επάγει αρτηριοσκλήρυνση και μεγιστοποιεί μεταξύ άλλων τους καρδιαγγειακούς παραγόντες κινδύνου. Οι καπνιστές, τόσο οι ενεργητικοί όσο και οι παθητικοί έχουν 20% έως 25% περισσότερο λευκοκύτταρα στο αίμα. Αυτά απελευθερώνουν ελαστάση και οξειδωτικές ελεύθερες ρίζες, η οποίες με τη σειρά τους βλάπτουν τα τοιχώματα του ενδοθηλίου και ευνοούν την αρτηριοσκλήρωση. Ο καπνός ενεργοποιεί τα αιμοπετάλια, αυξάνοντας τον πολλαπλασιασμό των λείων μυϊκών κυττάρων και των ινωδογόνων, κάνοντας τα αιμοπετάλια να εξαρτώνται από την θρομβίνη, μειώνοντας το πλασμινογόνο.

Η νικοτίνη βλάπτει τα ενδοθηλιακά κύτταρα, πολλαπλασιάζοντας τις ελεύθερες ρίζες που απενεργοποιούν της αγγειοδιαστολικές ουσίες και αυξάνει τον κίνδυνο αγγειοσυσπαστικής στηθάγχης. Το αυξημένο sympathetic activity δραστηριοποιείται μειώνοντας το όριο των κοιλιακών αρρυθμίων, ενώ μεγαλώνει τους καρδιακούς ρυθμούς και την αρτηριακή πίεση, με αποτέλεσμα να προκαλεί οξύ έμφραγμα, προσθέτοντας καρβοξυαιμοσφαιρίνη παρεμποδίζοντας την παροχή οξυγόνου.
Όλες αυτές οι αλλαγές επιταχύνουν την πρόοδο αθηροσκλήρωσης και της στεφανιαίας νόσου προδιαθέτοντας σπασμό και θρόμβωση, ακόμη και σε χαμηλά επίπεδα έκθεσης.

Η διακοπή του καπνίσματος είναι το πιο σημαντικό μέτρο σε πρωτογενή ή δευτερογενή τομέα πρόληψης που σχετίζεται με ταχεία μείωση κινδύνου και την εξέλιξη του εγκεφαλικού αγγειακούς νόσου, οι αναλύσεις μελέτων κοόρτης έχουν δείξει ότι το κόψιμο του καπνίσματος μειώνει τη  αθηροσκλήρωση και την θνησιμότητα που συνδέονται με την μείωση του καπνού 2 χρόνια μετά τη διακοπή.