Εισπνεόμενα προϊόντα καπνού και οι επιπτώσεις

Εισπνεόμενα προϊόντα καπνού και οι επιπτώσεις

Τα εισπνεόμενα προϊόντα καπνού και οι επιπτώσεις που δημιουργούνται βάσει της χρήσεως αυτών των προϊόντων.

Οι καρδιαγγειακές παθήσεις σχετίζονται άμεσα με όλα τα εισπνεόμενα προϊόντα καπνού που περιέχουν νικοτίνη έστω και στο ελάχιστο, εξακολουθούν να είναι μια παγκόσμια κρίση της υγειονομικής περίθαλψης, ιδίως στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος,

Τα οικονομικά υποανάπτυκτα έθνη δεν έχουν την υποδομή για να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικές πολιτικές δημόσιας υγείας που περιορίζουν τη χρήση καπνού. Μετά την έναρξη της εκστρατείες ευαισθητοποίησης πριν από 50 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει επιτευχθεί σημαντική μείωση με επιτυχία στη συχνότητα καπνίσματος και την έκθεσης σε παθητικό κάπνισμα.

Ωστόσο, υπήρξε μια επιβράδυνση των ποσοστών διακοπής του καπνίσματος στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, πιθανώς προκαλούνται από υψηλή περιεκτικότητα σε υπολειμματικές χημικές ουσίες εθισμού και από την κόπωση επαναλαμβανόμενων αποτυχημένων προσπαθειών για την διακοπή του, ωθώντας το χρήστη σε απόγνωση μη γνωρίζοντας τι πρέπει να κάνει, αφού δεν έχει την κατάλληλη υποστήριξη για να ανταπεξέλθει.

Επιπλέον, τα προϊόντα καπνού εξακολουθούν να εξελίσσονται ταχύτερα από την επιστημονική κατανόηση των βιολογικών επιπτώσεων τους. Το αποτέλεσμα αυτό δημιουργείται λόγω του  μειονεκτικού κομματιού της ενημέρωσης σχετικά με τη γενετική και επιγενετική συμπεριφορά του καπνίσματος και των σχετικών καρδιαγγειακών κινδύνων.

Ο μηχανισμός της αθηρογένεσης και της θρόμβωσης σταματά να λειτουργεί αποτελεσματικά σύμφωνα με κλινικές επιδράσεις του καπνίσματος. Τα οφέλη της διακοπής από πιθανές επιπτώσεις του ηλεκτρονικού τσιγάρου στην καρδιαγγειακή υγείας είναι τεράστιες και δεν μπορεί να είναι αμελητέες από την επιστημονική κοινότητα.