Άτμισμα ως εργαλείο διακοπής του καπνίσματος

Άτμισμα ως εργαλείο διακοπής του καπνίσματος

Το άτμισμα ως εργαλείο διακοπής του καπνίσματος, με συγκεκριμένες λεπτομέρειες εις βάθος του ζητήματος.

Πολλές διαφημιστικές καμπάνιες για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα υποστηρίζουν ότι είναι αποτελεσματικά για την διακοπή καπνίσματος, αλλά δεν υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία για να στηριχθεί ο ισχυρισμός αυτός. Μερικές μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα με νικοτίνη είναι αποτελεσματική στον έλεγχο συμπτωμάτων στέρησης το οποίο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι μια καλή στρατηγική για να αποσπάσει τη συνήθεια όταν χρησιμοποιείται κατά βούληση και χωρίς ένα οργανωμένο σχέδιο χρήσης.

Οι περισσότερες μελέτες δείχνουν μια τάση προς τη διπλή χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου / καπνίσματος. Σε μια μετα-ανάλυση 4 διαχρονικών μελετών πληθυσμού και μια διασταυρούμενη μελέτη, η χρήση Η.Τ από τους καπνιστές σχετίστηκε με χαμηλότερο ποσοστό αποχής λόγο πιθανοτήτων = 0,61 95%.

Ο μικρός αριθμός των κλινικών δοκιμασιών που έχουν δημοσιευθεί μέχρι σήμερα παρουσιάζουν ορισμένες μεθοδολογικές ελλείψεις (περιορισμένος αριθμός ασθενών, έλλειψη ομάδας ελέγχου, προκαταλήψεις επιλογής), καθώς τα αποτελέσματα πολλές φορές δεν συμφωνούν. Ποσοστά αποχής είναι γενικά χαμηλά και μία τυχαιοποιημένη μελέτη δεν διαπίστωσε σημαντικές διαφορές μεταξύ των ηλεκτρονικών τσιγάρων και επιθεμάτων νικοτίνης. Υπάρχουν ισχυρά στοιχεία που υποστηρίζουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των φαρμακολογικών θεραπειών για να σταματήσουν το κάπνισμα, όπως η βαρενικλίνη, βουπροπιόνη τα οποία είναι υποκατάστατα νικοτίνης, σε συνδυασμό με αυτές τις θεραπείες η υποστήριξη των κινήτρων αυξάνει την πιθανότητα αποχής. Για να είναι σε θέση να υποστηρίξει τα ηλεκτρονικά τσιγάρα ως ένα αποτελεσματικό ασφαλές εργαλείο για να σταματήσουν το κάπνισμα, είναι απαραίτητο να συσσωρεύονται συγκρίσιμα επιστημονικά στοιχεία που δεν υπάρχουν σήμερα.

Ορισμένοι επαγγελματίες υγείας υποστηρίζουν τη χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων ως μια στρατηγική μειώσεις κινδύνου των ασθενών, η οποία στη σφαίρα των εθισμών αναφέρεται σε θεραπείες που στοχεύουν στη μείωση κινδύνου και της ζημίας που σχετίζονται με την κατανάλωση της ουσίας. Παρά το γεγονός ότι τα Η.Τ θα μπορούσαν να θεωρηθουν λιγότερο τοξικά από τον καπνό, η τάση για διπλής χρήσης κατανάλωσης καθιστά δύσκολη την επίτευξη συνολικής διακοπής και αντί να ευνοεί την αμφίδρομη κατανάλωση συμβατικών και ηλεκτρονικών τσιγάρων την επαυξάνει.

Συνολική η παύση θα πρέπει να είναι η προτεραιότητα σε οποιοδήποτε πρόγραμμα παρέμβασης ελέγχου του καπνού, ιδιαίτερα στο πλαίσιο πρόληψης των καρδιαγγειακών κινδύνων λόγω της μη γραμμικής σχέσης δόσης-απόκρισης μεταξύ καπνίσματος και της καρδιαγγειακής νόσου. Παρ ‘όλα αυτά, είναι αλήθεια ότι η νικοτίνη είναι ιδιαίτερα εθιστική ουσία και πολλοί καπνιστές έχουν τεράστιες δυσκολίες στην προσπάθειά τους σε αποχή, ακόμα και αν έχουν αναπτύξει ασθένειες που σχετίζονται με το κάπνισμα ή έχουν υποβληθεί σε εντατική θεραπεία για να σταματήσουν το κάπνισμα. Για να είναι σε θέση να εξεταστούν τα Η.Τ σε μια στρατηγική για τη μείωση των κινδύνων, πρέπει να είναι ακριβής η βάσει στοιχείων ορισμού του είδους των καπνιστων για τους οποίους θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι οι παρεμβάσεις αυτές υφίστανται. Επιπλέον η κατασκευή και η ρύθμιση των προϊόντων αυτών θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές για την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, την ποιότητα.