Η Panasonic CGR18650CH έχουν πραγματικό όριο 10 αμπέρ

Η Panasonic CGR18650CH έχουν πραγματικό όριο 10 amp.
Βασικά Υπάρχουν τρεις τύποι των μπαταριών λιθίου σήμερα:
ICR – Αυτοί είναι οι προστατευόμενες μπαταρίες Li-Ion. Έχουν συνήθως μια μεγαλύτερη βαθμολογία σε mAh για μεγάλο χρονικό διάστημα της μπαταρίας, αλλά λόγω της υψηλότερης
αντοχής τους δεν είναι υψηλής αποστράγγισης. ICR μπαταρίες και έχουν γενικά 3 – 4 amp όριο.
IMR – Αυτά είναι απροστάτευτα, χημικής ασφάλειας, η υψηλή ροή των μπαταριών με τα υψηλότερα όρια ενισχυτή για higher power devices συσκευές, αλλά δεν έχουν το χρόνο επέκτασης μιας μπαταρίας ICR. Μπορεί να έχει όριο 10-26 αμπέρ
hybrid – Αυτές έχουν μικτή χημεία που περιλαμβάνουν στοιχειά τόσο του ICR όσο και τις IMR μπαταρίες . Έχουν γενικά τις καλύτερες ιδιότητες και των δύο ICR και IMR – είναι μπαταρίες για μεγάλο χρονικό διάστημα, έχουν θυρίδα ασφαλείας στην χημεία τους, και είναι απαιτητικές σε ισχύ. Μπορεί να έχει τα όρια του ενισχυτή 10-35 αμπέρ.