Λίγα λόγια για τις μπαταρίες των mods

Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν συγκεκριμένες μπαταρίες για τα μηχανικά mods τους, ακόμη και σε ρυθμιζόμενα mods τους και δεν έχω ακούσει κανένα πρόβλημα. Ωστόσο, θεωρητικά, γνωρίζοντας τα όριά αμπέρ ότι η μπαταρία πρέπει να ρυθμιστή από το mod χρησιμοποιώντας παλμούς ρεύματος για να δημιουργήσει υψηλότερη τάση αυτή δεν είναι η ιδανική μπαταρία για χρήση σε ρυθμιζόμενη mod.
Απαιτείται μια μπαταρία υψηλής αποστράγγισης .
Ρυθμιζόμενη επεξεργαστές mods χρησιμοποιούν κύκλωμα buck boost circuitry και παλμικά ρεύματα (διαμόρφωση πλάτους παλμού) από ένα μετατροπέα για να πετύχουμε τάσεις υψηλότερες από 3,7 βολτ εξόδου της μπαταρίας.
Πρέπει να ορίσετε τον μετατροπέα σε υψηλότερες τάσεις εξόδου, δηλαδή 4,0 βολτ σε 3,5 amp . Λάβετε υπόψη ότι τα 4 βολτ είναι μόνο το μέσο ρεύμα. Το ρεύμα των παλμών θα είναι πολύ υψηλότερο, στην πραγματικότητα μπορεί να είναι ένας παράγοντας από 2 φορές υψηλότερο από το μέσο ρεύμα. Ανάλογα με το σύνολο της τάσης, ο μετατροπέας μπορεί να χρειαστεί να τραβήξει μέχρι και 9 αμπέρ σε αυξανόμενο παλμό στο πηνίο για την επίτευξη αυτών βολτ .
Η μπαταρία 3400mAh Β έχει μόνο 6,8 αμπέρ.
Κοιτάξτε τα όρια amp των 18650 IMR υψηλής αποστράγγισης και υβριδικών μπαταριών
Είναι 10 αμπέρ ή περισσότερο, και είναι τα συνιστώμενα για χρήση σε οργανωμένες mods.
Οι μπαταρίες Panasonic / Orbtronic 3100mah & 3400mAh Α & Β έχουν ένα όριο 6,8 αμπέρ. Υβριδικές χημείας τους είναι πολύ μεγαλύτερες σε βαθμό σταθμισμένο από τις ICR του συγκεκριμένου φάσματος.
Αυτός είναι και ο λόγος που έχουν πολύ μεγαλύτερη βαθμολογία σε mAh σε σύγκριση με τις μπαταρίες IMR και δεν είναι απαιτητικές σε ισχύ.